fluidengage_200x90_rgb_plainBkg_col-Blue
banner_under_sky_1
banner_under_sky_2
banner_under_sky_3
banner_under_sky_4
banner_under_sky_1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΪΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1)           ΣΚΟΠΟΙ

 • Η καταγραφή, η διατήρηση, η προβολή και η διάδοση της Ελληνικής παράδοσης και πιο συγκεκριμένα των μουσικών και χορευτικών δρώμενων, των παραδόσεων και των εθίμων της επαρχίας Βοΐου του νομού Κοζάνης, με επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση.
 • Η διάσωση και διάδοση μέσω της διδασκαλίας και της σκηνικής παρουσίας των παροδοσιακών χορών, των εθίμων και των ενδυμασιών, ως στοιχείων της άυλης και υλικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
 • Η προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης στο εξωτερικό, η γνωριμία με τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών καθώς και η ανάπτυξη φιλίας και συνεργασίας μαζί τους.
 • Η ανάπτυξη των δεσμών και η καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των μελών των χορευτικών τμημάτων της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.) με άλλους Χορευτικούς Ομίλους και Πολιτιστικούς Συλλόγους της χώρας και του Εξωτερικού.

2)           ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τα χορευτικό τμήμα της Β.Ε.Θ. περιλαμβάνει τα εξής τμήματα :

 • Τμήμα Παιδικό (Για ηλικίες έως 12 ετών)
 • Τμήμα Εφηβικό (Για ηλικίες από 13 ετών έως 18 ετών)
 • Τμήματα Ενηλίκων (Για ηλικίες άνω των 18 ετών έως 70+)
  • Τμήμα Αρχαρίων (Για ενήλικες που δε γνωρίζουν παροδοσιακούς χορούς ή/και ειδικότερα δεν γνωρίζουν τους χορούς της επαρχίας Βοΐου και της Δυτικής Μακεδονίας.
  • Τμήμα Παραστάσεων (Για ηλικίες άνω των 18 ετών έως 70+ που λαμβάνουν μέρος σε χορευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις)

– Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας χορευτικών τμημάτων σε Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη καθώς και σε άλλες περιοχές της πόλης, τα οποία θα εκπαιδεύονται σε αντίστοιχους χώρους προετοιμασίας στις κατά τόπους περιοχές.

2.1       ΔΟΜΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

2.1.1     Για  όλα τα τμήματα ορίζεται ένας «Υπεύθυνος Χορευτικού Τμήματος» ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία όλων των επιμέρους χορευτικών τμημάτων :

–       Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες

 • Η κατάρτιση του προγράμματος των κατ’ έτος εκδηλώσεων.
 • Η ανεύρεση εκδηλώσεων εντός και εκτός Ελλάδας για τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων σ’ αυτές, σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ..
 • Τηρεί κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας των χορευτών των τμημάτων καθώς και των γονέων και κηδεμόνων των ανήλικων χορευτών.
 • Η κατάρτιση προϋπολογισμού κάθε έργου, παράστασης ή εκδήλωσης
 • Η ευθύνη για την προετοιμασία, την οργάνωση κάθε δράσεως, την επίβλεψη του συντονισμού του έργου των χοροδιδασκάλων και των επιλεγμένων μουσικών συγκροτημάτων.
 • Αξιολογεί τους χορευτές, σε συνεργασία με τον εκάστοτε χοροδιδάσκαλο, για τη συμμετοχή αυτών στις διάφορες παραστάσεις και εκδηλώσεις
 • Ελέγχει το έργο και την αποτελεσματικότητα των χοροδιδασκάλων
 • Ορίζει τον υπεύθυνο της Ιματιοθήκης.

–       Για κάθε χορευτικό τμήμα ορίζεται σε ετήσια βάση :

2.1.2            Υπεύθυνος/η Χοροδιδάσκαλος

–       ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ενεργεί ως πρότυπο και μέντορας των χορευτών.
 • Παρέχει ένα ασφαλές κινητικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό περιβάλλον.
 • Δείχνει τον πρέποντα σεβασμό προς όλους τους χορευτές τόσο μέσα από μια δίκαιη και ισότιμη κατανομή του χρόνου συμμετοχής σε πρόβες και παραστάσεις όσο και μέσω της γλωσσικής ενθάρρυνσης, παρέχοντας θετική ενδυνάμωση, εποικοδομητική κριτική και αναγνώριση των επιτευγμάτων των χορευτών σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο.
 • Επιβάλλει την απραίτητη πειθαρχία στο χορευτικό τμήμα.
 • Προσφέρει τον δέοντα σεβασμό προς τους συναδέλφους του χοροδιδασκάλους, χωρίς να τους υποτιμά και να τους μειώνει αξιακά.

–       ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συνεργάζεται αρμονικά με τον Υπεύθυνο του Χορευτικού και τον υπεύθυνο της Ιματιοθήκης για την σωστή προετοιμασία των χορευτών πριν από κάθε εκδήλωση.
 • Κρατά το παρουσιολόγιο για τη συμμετοχή ή μη των χορευτών στις εβδομαδιαίες πρόβες αλλά και στις ετήσιες εκδηλώσεις της Β.Ε.Θ.
 • Αξιολογεί τους χορευτές για τις χορευτικές τους ικανότητες, τη συνέπειά τους και τον εθελοντισμό τους στο κάθετι που θα τους ζητηθεί.
 • Μοιράζει τους ρόλους στους χορευτές για τη συμμετοχή τους στις παραστάσεις/εκδηλώσεις καθώς είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την επιτυχημένη εμφάνιση και παρουσία της χορευτικής ομάδας σ’ αυτές.
 • Σε συνεργασία με τον Ταμία τους Δ.Σ. της Β.Ε.Θ. αναθέτει την είσπραξη των μηνιαίων/ετήσιων συνδρομών (διδάκτρων) των χορευτών σε ένα υπεύθυνο για το σκοπό αυτό μέλος του χορευτικού τμήματος ο οποίος και ενημερώνει-αποδίδει σε μηνιαία βάση τον λογαριασμό στον Ταμία της Β.Ε.Θ. Για κάθε πληρωμή συνδρομής, κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό προς τον δικαιούχο χορευτή ή γονέα/κηδεμόνα από σφραγισμένο μπλοκ αποδείξεων που του χορηγεί ο Ταμίας της Β.Ε.Θ.
 • Ενημέρωνει τον Καλλιτεχνικό Δ/ντή για όποια προβλήματα αντιμετωπίζει στην άσκηση των καθηκόντων του.
 • Στο τέλος κάθε έτους είναι υπεύθυνος για τη σωστή συμπλήρωση και συλλογή σε κλειστό φάκελο των «ερωτηματολογίων ικανοποίησης χορευτή» και την προσκόμισή τους στη Γραμματεία της Β.Ε.Θ.

2.1.3     Υπεύθυνος/η  ιματιοθήκης – ένδυσης (Ιματιοφύλακας)

–       ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

 • Ο ιματιοφύλακας είναι ενεργό μέλος του Χορευτικού Τμήματος.
 • Έχει την δυνατότητα να επιλέξει με δική του ευθύνη, εάν το κρίνει απαραίτητο, για βοηθό του άλλο ενεργό μέλος του Συλλόγου της Β.Ε.Θ. ή κάποιον από τους χοροδιδασκάλους.
 • Ο ιματιοφύλακας χρεώνεται με ανάλογο χρεωστικό έγγραφο ολόκληρη την ιματιοθήκη της Β.Ε.Θ. με τις φορεσιές και τα όποια υπάρχοντα παραδοσιακά αντικείμενα και επιπλα
 • Ο ιματιοφύλακας ανά έτος διενεργεί τακτικό έλεγχο απογραφής σύμφωνα με την κατάσταση στολών του Συλλόγου που έχει χρεωθεί και ενημερώνει το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ. για τυχόν ανάγκες, ελλείψεις και επιδιορθώσεις που χρειάζονται οι στολές.

–       ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Παραδίδει την φορεσιά και όλα τα εξαρτήματα της στον χορευτή, συμπληρώνοντας το ανάλογο χρεωστικό έγγραφο.
 • Υπογράφει κατά την παράδοση (ως «ο παραδούς») το χρεωστικό έγγραφο μαζί με τον χορευτή ελέγχοντας ένα προς ένα όλα τα εξαρτήματα
 • Παραλαμβάνει την φορεσιά και όλα τα εξαρτήματα της από τον χορευτή σύμφωνα με το χρεωστικό έγγραφο και υπογράφει ως «ο παραλαβών».
 • Σε περίπτωση απώλειας αντικειμένου που θα διαπιστωθεί κατά την επιστροφή – παράδοση της φορεσιάς, αν αυτή οφείλεται στον χορευτή, χρεώνει την απώλεια στον χορευτή και μεριμνά για την αποκατάσταση και τακτοποίηση του με τον προβλεπόμενο τρόπο, ο οποίος ορίζεται πάνω στο χρεωστικό έγγραφο.
 • Ενημερώνει το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ. και τον Υπεύθυνο του Χορευτικού για οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρεί κατά την παράδοση και παραλαβή των φορεσιών.
 • Καταγράφει τις ελλείψεις, τις απώλειες και τις φθορές τις οποίες αντιλαμβάνεται και ενημερώνει το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ.
 • Συντηρεί τις φορεσιές από «μικροατυχήματα» (ξηλώματα και ράψιμο κουμπιών, κλπ.)
 • Σιδερώνει την φορεσιά όταν κρίνεται απαραίτητο
 • Μεριμνά για τον εφοδιασμό εξαρτημάτων όπως καρφίτσες, παραμάνες, βαφές παπουτσιών κ.α.

3)           ΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Όλοι οι χορευτές κατατάσσονται στο αντίστοιχο τμήμα ηλικιακά και στις περιπτώσεις των ενηλίκων ξεκινούν το 1ο έτος από το τμήμα των Αρχαρίων, ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αλλού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης από τον Υπεύθυνο του Χορευτικού και το Χοροδιδάσκαλο, μπορεί κάποιος να συμμετέχει και στο τμήμα των Παραστάσεων, ακόμα κι αν δεν έχει ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο προσαρμογής στα χορευτικά τμήματα της Β.Ε.Θ..

2. Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και διαρκούν ένα μήνα.

3. Για τη δημιουργία των διαφόρων τμημάτων θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός χορευτών και όχι μικρότερος από 8 άτομα.

4. Οι πρόβες των χορευτικών τμημάτων γίνονται μια φορά την εβδομάδα για το κάθε τμήμα σε μέρα και ώρα που προσδιορίζεται αναλόγως απ’ τον Υπεύθυνο του Χορευτικού.

5. Ο κάθε χορευτής με την εγγραφή του αποδέχεται όλες τις διαδικασίες των χορευτικών τμημάτων της Β.Ε.Θ., καθώς και τον παρόντα Κανονισμό.

4)           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η μηνιαία συνδρομή των χορευτών των τμημάτων καθορίζεται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ. της Β.Ε.Θ.

Για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος ισχύουν τα εξής :

Η μηνιαία συνδρομή των χορευτών όλων των τμημάτων ορίζεται στα 5€ το μήνα.

Οι συνδρομές για όλες οι ειδικές κατηγορίες χορευτών (π.χ. για ανέργους, φοιτητές, πολύτεκνους, οικογενειακά πακέτα κλπ), οι λεπτομέρειες, οι εξαιρέσεις και οι σχετικές διαδικασίες που θα εφαρμοσθούν καθορίζονται αποκλειστικά από το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ..

5)           ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Ο κάθε χορευτής γίνεται δεκτός στο μάθημα μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Χοροδιδασκάλου.

2. Ο κάθε χορευτής κατά την άφιξή του στο μάθημα υπογράφει στο παρουσιολόγιο της ημέρας και του τμήματος που παρακολουθεί.

3. Δεν επιτρέπεται να παρακολουθεί Τμήμα στο οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Χοροδιδασκάλου και του Καλλιτεχνικού Δ/ντή.

4. Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου και λήγουν 31η Μαΐου.

5. Η διάρκεια διδασκαλίας για το τμήμα των παραστάσεων είναι 90 λεπτά. Συμπεριλαμβάνονται 10 λεπτά διάλειμμα. Για τα εφηβικά, τα παιδικά καθώς και για των αρχαρίων, η διάρκεια διαμορφώνεται ανάλογα στα 60 λεπτά.

6. Ο κάθε χορευτής υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και συμβουλές του Χοροδιδασκάλου για αρμονικότερη και αποδοτικότερη συνεργασία.

7. Σε περίπτωση όπου ο χορευτής διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του τμήματος, το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ., κατόπιν σχετικής υποδείξεως του Υπευθύνου του Χορευτικού, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παρακολούθησή του.

8. Οι ανακοινώσεις που αναρτώνται στον Ιστότοπο της Β.Ε.Θ. είναι σκόπιμο και πολύ χρήσιμο ο χορευτής να τις συμβουλεύεται για τη προσωπική του ενημέρωση.

9. Σε περίπτωση μακράς απουσίας του, ο χορευτής ενημερώνει έγκαιρα το Χοροδιδάσκαλο.

6)           ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στα μαθήματα των παροδοσιακών χορών. Προαιρετικό αλλά εξαιρετικά βοηθητικό μέρος της αποτελούν και οι χορευτικές βραδιές, τα συνέδρια, τα ταξίδια, και οι όποιες εκδηλώσεις οργανώνει ή/και συμμετέχει η Β.Ε.Θ..

2. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική διαδικασία οι χορευτές αξιολογούνται διαρκώς, συνολικά αλλά και στο πέρας κάθε ενότητας από τους Χοροδιδασκάλους και τον Καλλιτεχνικό Δ/ντή. Στην αξιολόγηση των χορευτών λαμβάνεται επιπλέον υπόψη ο αριθμός παρουσιών στις πρόβες, στις χορευτικές παραστάσεις και στις υποχρεωτικές ετήσιες εκδηλώσεις της Β.Ε.Θ.

7)           ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

 • Οι  χορευτές  άνω  των  18  ετών  έχουν  το  δικαίωμα  να   εγγράφονται  ως  μέλη  της  Β.Ε.Θ.
 • Τα  μέλη  του  χορευτικού  θα  πρέπει  να  τηρούν  τον  παρόντα κανονισμό.
 • Πρέπει  να  είναι  τακτικοί  στις  πρόβες.
 • Σε  περίπτωση  μακράς απουσίας  από  τις  πρόβες  οφείλουν  να  ειδοποιούν  τον  χοροδιδάσκαλο  του  τμήματος.
 • Πρέπει να μεριμνούν για την καθαριότητα και την εν γένει καλή κατάσταση του χώρου που γίνονται οι πρόβες, πριν και μετά από αυτές.
 • Για την καλή κατάσταση της υγείας των χορευτών, που τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στα χορευτικά τμήματα της Β.Ε.Θ., υπεύθυνοι είναι για τους ενήλικες οι ίδιοι και για τους ανήλικους οι κηδεμόνες τους. Άπαντες οφείλουν δε να  προσκομίζουν  ιατρική  βεβαίωση  στην  αρχή  κάθε  περιόδου.
 • Πρέπει  να  δηλώνουν  στο  χοροδιδάσκαλο  την  συμμετοχή  τους  σε  άλλη  χορευτική  ομάδα.
 • Η συμμετοχή των χορευτών  όλων  των  τμημάτων  στις εκδηλώσεις (τακτικές και μη) της Β.Ε.Θ.,  (ακόμα και σε μη  χορευτικού  περιεχομένου) θεωρείται απαραίτητη.
 • Κάθε  μέλος  του  τμήματος  θα  πρέπει  να  ακολουθεί  τις  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  αν  είναι  μέλος  ή  όχι  της  Β.Ε.Θ..
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή μεμονομένων χορευτών ή ομάδας χορευτών με τη χρήση της ιματιοθήκης της Β.Ε.Θ. σε εκδηλώσεις που δεν οργανώνει ή δε συμμετάσχει η ίδια, χωρίς την άδεια του Υπευθύνου του Χορευτικού.

8)           ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι ετήσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ή διοργανώνει η Β.Ε.Θ. είναι οι κάτωθι :

–       Ετήσιος χορός της Β.Ε.Θ. και κοπή βασιλόπιτας

–       Ετήσιος εκκλησιασμός της Β.Ε.Θ.

–       Παρελάσεις Εθνικών Εορτών

καθώς και όποιες άλλες καθοριστούν στο μέλλον με απόφαση του Δ.Σ.

9)           ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Εσωτερικού – Εξωτερικού)

 •    Αρχηγός  αποστολής  ορίζεται  μέλος  του  Δ.Σ. της Β.Ε.Θ.
 •    Οι διαδικασίες των αποστολών καθορίζονταιαπό τον Αρχηγό της Αποστολής στον οποίο απευθύνονται και όλα τα μέλη της αποστολής για οποιοδήποτε θέμα προκύψει.
 •     Την  επιλογή  των  χορευτών – τριών  καθώς  και  των  μουσικών  την  κάνει  ο  χοροδιδάσκαλος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Χορευτικού.
 •     Το  μουσικοχορευτικό  πρόγραμμα  κάθε  παράστασης  ορίζεται  από  τον  Υπεύθυνο του Χορευτικού.
 •     Όλα  τα  μέλη  της  αποστολής  πρέπει  να  ακολουθούν  πιστά  το  πρόγραμμα  της  αποστολής.
 •     Τα  ανήλικα  μέλη  της  αποστολής  θα  πρέπει  εγκαίρως  να  έχουν  μεριμνήσει  για τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους ή του  κηδεμόνα  τους.
 •     Tα  μέλη  της  αποστολής  θα  πρέπει  να  φέρουν  ή  να  φορούν  το  διακριτικό  της  Β.Ε.Θ..  (μπλουζάκι,  καπελάκι.  κ.α.)
 •     Τα  έξοδα  των  αποστολών  του εξωτερικού καθώς  και  η οικονομική συμμετοχή ή μη των μελών αποστολής, καθορίζεται αναλόγως με απόφαση του Δ.Σ. της Β.Ε.Θ.
 •     Μετά  από  κάθε  αποστολή, το Δ.Σ. της Β.Ε.Θ.  ενημερώνεται για  αυτήν από  τον  Αρχηγό  της  Αποστολής .

9.1         ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ –  ΦΟΡΕΣΙΕΣ                                   

 •                Ο  τρόπος  ένδυσης  ορίζεται  από  τον  Υπεύθυνο  του Χορευτικού  και  ακολουθείται  πιστά  από  τους  χορευτές-τριες.
 •     Οι  χορευτές/τριες  υποχρεούνται  να  διατηρούν  τις  φορεσιές  καθαρές  και  ακέραιες.
 •    Οι  χορευτές/τριες  υποχρεούνται  να  επιστρέφουν  τις  φορεσιές  αμέσως  μετά  από  κάθε  παράσταση  σε  συνεννόηση  με  τον  υπεύθυνο  της  ιματιοθήκης.
 •     Ο  χορευτής/τρια  είναι  υποχρεωμένος  να  φορέσει  τη  φορεσιά  που  χρεώνεται  ακριβώς  όπως  του  έχει  υποδειχθεί  από  τον  υπεύθυνο  ένδυσης/ιματιοθήκης.

10)            ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δ.Σ. της Β.Ε.Θ.